"A Bükk Térségi Turisztikai Tematikus Tudomka Központ Kácson" c. projekt

 

A szerződött támogatás összege: 7 498 447,- Ft

A támogatás mértéke: 85%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.07.31.

Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-15-3-17

A projekt tartalmának bemutatása:

Bükk-Térségi LEADER Egyesület, mint helyi LEADER akciócsoport (HACS) dolgozta ki a LEADER TUDOMKA TEMATIKUS KÖZPONTOK LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA – VP6-19.2.1.-15-3-17A kódszámú helyi felhívást. A felhívás elsődleges célja az volt, hogy létrejöjjön egy adott tematikus szaktevékenységre fókuszáló együttműködés a LEADER TUDOMKA PONTOK, mint célcsoportok és a LEADER TUDOMKA KÖZPONT között.

A Bükki Kaptárkő Szociális Szövetkezet által létrehozott LEADER TUDOMKA TURISZTIKAI TEMATIKUS KÖZPONT működése során a helyi humán erőforrások innovatív, integrált fejlesztése, a helyi természeti és társadalmi adottságok, készségek, tudások, hagyományok hatékony és fenntartható hasznosítása, amivel hozzá kívánunk járulni a LEADER akciócsoport átfogó és a specifikus céljaink megvalósításához.

Mindezek miatt hoztuk létre a LEADER TUDOMKA BÜKK-TÉRSÉGI ISMERETEKET TERJESZTŐ HÁLÓZAT részeként Kácson, a turisztikai területen működő LEADER TUDOMKA TURISZTIKAI TEMATIKUS KÖZPONTOT.

Az általunk létrehozott tanácsadó iroda elsődleges feladta az volt, hogy a turisztikai területen tevékenykedő térségi szereplők részére nyújtott szolgáltatásaink eredményeképpen 

- növekedjen az itt eltöltött vendégéjszakák száma;

- növekedjenek a turisztikai szolgáltatásból származó bevételek nagysága;

- új vállalkozások jöjjenek létre;

- a közös érték- és munkahely-teremtésnek, a közös cselekvésnek teret nyitó innovatív, integrált hálózati rendszer kiépítése a kiemelkedő, különleges egyéni, családi, kisközösségi és települési tudások, készségek, hagyományok feltárására, fejlesztésére, oktatására, hasznosítása érdekében.

Képzéseink során a résztvevők megismerkedhettek az Európai Unió története, működési mechanizmusa, politikája kapcsán a célkitűzéseit szolgáló stratégiájával, a Kohéziós célok megvalósulását szolgáló Strukturális Alapokkal. Áttekintettük a regionális politika eszközének számító alapok megvalósítását szolgáló intézményrendszerrel, pályázati rendszerekkel, támogatási folyamatokkal. Az elméleti ismeretek mellett gyakorlati ismeretek átadására is törekedtünk. A projektciklus menedzsment módszertanával ismertettük meg a résztvevőket, ami a fejlesztések megvalósítására szolgáló módszertan.

 

A falufórumok résztvevői számára érdeklődési körüknek megfelelően személyre szabott ismereteket nyújtottunk az Európai Unió regionális politikájának stratégiai céljait szolgáló operatív programok keretén belül kiírt, aktuális és közel jövőben várható pályázatokról. A projektek fenntartása és monitoringja kapcsán ismertetésre kerültek a vállalt általános és témaspecifikus kötelezettségek leginkább jellemző tulajdonságai.

 

Képzések és falufórumok

 

2022.06.22. – Felsőzsolca, képzés és falufórum

Helyszín: Felsőzsolca, Inkubátor ház (3561 Felsőzsolca, Bódva út 7.)

Időpont: 2022. június 22. 8:00-16:00 óra

 

2022.07.05. – Kaptárkő Vendégház, képzés és falufórum

Helyszín: 3424 Kács, Dózsa György u. 8.

Időpont: 2022. július 05. 8:00-16:00 óra

 

2022.07.06. – Cseh Károly Községi Könyvtár

Helyszín: 3426 Borsodgeszt, Fő u. 56. 

Időpont: 2022. július 6. 8:00-16:00 óra

 

2022.07.12. – Turisztikai Fogadóközpont

Helyszín: 3417 Cserépváralja, Alkotmány út 42. 

Időpont: 2022. július 12. 8:00-16:00 óra

 

2022.07.15. – Tornácos Ház

Helyszín: 3422 Bükkábrány Béke út 35. 

Időpont: 2022. július 15. 8:00-16:00 óra

 

2022.07.19. – Tibolddaróc

Helyszín: Patakmenti Szabadidő Központ és Könyvtár (3423 Tibolddaróc, Kácsi út 2.) 

Időpont: 2022. július 19. 8:00-16:00 óra

 

2022.07.21. – Közösségi Ház és Könyvtár (volt Teleház)

Helyszín: 3416 Tard, Ady Endre u. 1.

Időpont: 2022. július 29. 8:00-16:00 óra

 

2022.07.22. – Drótszarvas Üdülőház

Helyszín: Bogács, Szarvas utca 13. 

Időpont: 2022. július 22. -08:00-16:00 óra