Szövetkezetünk alapszabályban megfogalmazott célja hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása, munkaerőpiaci helyzetük képzéssel, szakmai tapasztalat biztosításával történő javítása. Meggyőződésünk, hogy a munkanélküliség kezelésében, a foglalkoztatás elősegítésében - különösen a hátrányokkal rendelkező társadalmi csoportok esetében - a szövetkezés, a szövetkezeti formában való jövedelemtermelés megoldást jelenthet.

Szövetkezetünk alapvető célja a munkanélküli, illetőleg szociális hátrányos helyzetű tagjai számára megfelelő munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése. Ennek keretében.

-munkanélküli tagjaink számára munkalehetőséget biztosítunk, illetve szervezünk. Ezen tevékenységünk során közreműködést keresünk közmunka, közhasznú vagy közcélú munka biztosításában is; vagy

-tagjainknak a fent nevezett cél elérését elősegítő szolgáltatásokat nyújtunk.

 

Stratégiai célunk olyan tevékenység kiválasztása és folytatása, mely valós piaci igényeket elégít ki, így jövedelmezősége biztosított, de ugyanakkor a társadalmi felelősségvállalás is érvényesüljön, mind a célcsoport, mind a munkavállalóink tekintetében. Ezen céljaink elérése érdekében a tagok, a menedzsment és az alkalmazottak kompetenciáival összefüggő feladatok megvalósítását vállaljuk.